Gnesta / Frustuna

  • 07/11/2020
  • admin

Bo mini 3 st 2våning 45 lgh. Nybyggnad av flerbostadshus som uppgår till 3 byggnader i Gnesta med 44 lägenheter på 2 våningar. Själva byggnationen startade april 2019 med en beräknad byggtid på 13 månader till en uppskattad kostnad av 30-40 mkr. Första inflyttning början av 2020.

Asarum Karlshamn CC

  • 07/11/2020
  • admin

CC 5 våning. Nybyggnad av flerbostadshus som uppgår till 2 byggnader i Karlshamn med 23 lägenheter på 4 våningar. Själva byggnationen startade augusti 2018 med en beräknad byggtid på 10 månader till en uppskattad kostnad av 20-35 mkr.