Asarum Karlshamn CC

  • 07/11/2020
  • admin

CC 5 våning. Nybyggnad av flerbostadshus som uppgår till 2 byggnader i Karlshamn med 23 lägenheter på 4 våningar. Själva byggnationen startade augusti 2018 med en beräknad byggtid på 10 månader till en uppskattad kostnad av 20-35 mkr.