DÖRRAR

Montage av dörrar

Innerdörr, Tamburdörr, Ståldörr

AC Bygg monterar alla typer av dörrar med fokus på montage i Göteborg, Helsingborg & Halmstad. De dörrar vi monterar är innerdörr, tamburdörr och ståldörrar.

Vid montage av alla dörrar är det viktigt att montera med hög kvalite med säkerhet att inget glöms därför monteras alla dörrar efter de montageanvisningar som levereras med dörren. Till alla montage ifylls en egenkontroll vi tar bilder på dörr montaget som sedan skickas till beställaren som en garanti att arbetet utförs på korrekt sätt.

Punkterna som måste ses över i vår egenkontroll när vi monterar alla typer av dörrar är (vissa dörrmontage har andra punkter som tillkommer som exempel tittöga på tamburdörr då skrivs dessa till i egenkontrollerna:

  • Är dörrhålet korrekt innan montage?
  • Är karmen monterad vågrätt och lodrätt?
  • Är dörrbladet monterat?
  • Är dörren injusterad?
  • Är karmplugg monterad?
  • Är trycke & vred monterade?
  • Är tröskel monterad?
Exempel på slät innerdörr som monteras på många projekt och avdelar rummen i lägenheter.

Exempel på slät innerdörr som monteras på många projekt och avdelar rummen i lägenheter.

Exempel på Tamburdörr (säkerhetsdörr) Dessa dörrar monteras som avdelare mellan lägenheter eller entre till villor / radhus. Denna typ av dörr har ofta ytterligare 3 egenskaper. Tamburdörren ska hålla oönskade personer utanför, vid brand hålla elden utanför i minst 30 min samt en viss ljudisolering.

Exempel på Tamburdörr (säkerhetsdörr) Dessa dörrar monteras som avdelare mellan lägenheter eller entre till villor / radhus. Denna typ av dörr har ofta ytterligare 3 egenskaper. Tamburdörren ska hålla oönskade personer utanför, vid brand hålla elden utanför i minst 30 min samt en viss ljudisolering.


Ståldörr monteras väldigt ofta i källare för att hålla oönskade personer utanför samt vid brand att elden inte sprids snabbt.

Ståldörr monteras väldigt ofta i källare för att hålla oönskade personer utanför samt vid brand att elden inte sprids snabbt.