Högskåp Snickerier

Montage av Garderober Linneskåp Städskåp:

Alla lägenheter och villor behöver förvaringsplatser därför monteras nästan på alla projekt i Sverige högskåp i form av garderober, linneskåp och städskåp. Utseendet utifrån är identiska den enda skillnade är det invändiga. 

Vid montage kontrollerar vi alltid positioneringen enligt a-ritning och fyller i egna egenkontroller som skickas digitalt till beställaren. Beställaren får på detta sätt en bra överblick på vilka lägenheter / villor är avklarade samt eventuellt annan viktig information. Montaget av garderober och andra högskåp dokumenteras alltid med bilder.

Exempel på ett Linneskåp

Exempel på ett Linneskåp
Exempel på Städskåp

Exempel på Städskåp
Exempel på en Garderob

Exempel på en Garderob