Fasad och Fasadskivor

Under år 2019 började även AC Bygg montera fasadskivor på olika projekt i västsverige. Vi monterar fasadskivor på både nybyggda fastigheter  samt de som ska renoveras.

Allt vanligare är att när fastighetsbolag ska renovera äldre bostadsområden så renoverar men dessa med fasadskivor. Fasadskivor utförs av ett väldigt tåligt material som kallas för fibercement, detta är fiberförstärkt med cellulosafiber cement. Fördelen med fibercementskivor är att det går väldigt snabbt att montera och ytan blir väldigt tålig för framtiden.

Vid montage av fasadskivor så brukar vi först montera isolering (vindskiva) sedan sätts en regel på monterade distanser, när detta är klart så är det dags att montera fasadskivan. När fibercementskivor monteras är det väldigt viktigt att montageanvisning följs från producent så att fasaden arbetar korrekt i olika väderförhållanden.

Kontakta oss för att få ett pris på montage av fasadskivor inklusive allt underarbete som montage av vindskiva och reglar.

FASAD

FASAD

FASAD