Gnesta / Frustuna

  • 7 november 2020
  • admin

Bo mini 3 st 2våning 45 lgh. Nybyggnad av flerbostadshus som uppgår till 3 byggnader i Gnesta med 44 lägenheter på 2 våningar. Själva byggnationen startade april 2019 med en beräknad byggtid på 13 månader till en uppskattad kostnad av 30-40 mkr.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com